Fons ADI-FAD

Dates

1957

Producer

L’antecedent de l’ADI FAD és l’Instituto de Diseño Industrial de Barcelona, que es crea l’any 1957. Davant la dificultat per aconseguir una autorització oficial per a l’associació, els seus impulsors decideixen oficialitzar-la com a secció d’una entitat que ja existia, el Fomento de las Artes Decorativas. D’aquesta manera, l’entitat es va constituir amb el nom d’Agrupación de Diseño Industrial del Fomento de las Artes Decorativas, (ADI-FAD), el 1960.

Des d’un primer moment, i com a entitat pionera en l’àmbit del disseny industrial al país, ADI FAD ha treballat per a la promoció del disseny amb l’organització de conferències, exposicions i seminaris. Destacarà, però, per la creació dels Premis Delta el 1961, que volen distingir el bon disseny de productes de fabricació nacional, així com la feina de les empreses i els dissenyadors del sector.

Els Premis Delta es complementen a partir del 1976 amb la Medalla ADI, que distingeix els projectes final de carrera presentats per estudiants de disseny de tot el país.

Els primers anys de la seva existència, com a única institució dedicada al foment del disseny de producte a Espanya, ADI FAD va assumir la representació del disseny industrial espanyol dins les associacions internacionals, com ICSID o BEDA. Membre permanent de les comissions executives de les dues entitats durant les dècades de 1960 i 1970, el ressò internacional d’ADI FAD arribarà amb l’organització de l’assemblea i el congrés general de l’ICSID a Eivissa el 1971.

L’entitat porta a terme també activitats de servei als associats, com la borsa de treball, assessorament jurídic o difusió de projectes realitzats pels seus membres.

Volum

Documentos textuales (308 cajas, 3 cajones de planera), fotografías (51 álbums), CD ROM (15 cajas).

Content

El fons comprèn la documentació generada per l’Agrupació des dels seus inicis. Conté els documents fundacionals i els que procedeixen de les activitats de gestió pròpies d’una entitat (òrgans de govern, organització i administració, gestió dels sistemes d’informació, gestió dels recursos humans i econòmics, assumptes jurídics).

També recull els documents relacionats amb les relacions exteriors de l’entitat, la seva projecció pública, comunicació i participació en entitats vinculades.

Quant a les seves activitats específiques, compta amb els documents derivats de la seva missió de promoció del disseny industrial i de servei als associats.

Destaca, per la seva extensió, la documentació relacionada amb l'organització dels premis Delta i Medalla ADI, que comprèn tant la seva gestió administrativa, com els documents gràfics de les peces presentades, premiades i exposades.

El fondo està obert, incorporant transferències periòdiques de la documentació semiactiva que segueix generant ADI-FAD.

Organization system

El fons està organitzat amb un quadre de classificació dividit en les següents seccions:

01. Organització i administració

02. Gestió dels sistemes d’informació

03. Relacions externes i comunicació

04. Gestió dels recursos humans

05. Gestió dels recursos financers

06. Gestió del patrimoni

07. Legislació i assumptes jurídics

08. Promoció del disseny industrial

09. Serveis als associats

Access

Lliure accés condicionat a la normativa d'accés del Centre de Documentació, amb excepció de la documentació que conté dades protegides per la legislació vigent. L'obra creativa i la documentació gràfica estan sotmeses a la Llei de Propietat Intel·lectual.

Ajuntament de Barcelona