Fons Litografia F. y R. Bastard

Dates

1940 / 1970

Volume

976 Etiquetes; 26 embolcalls; 51 faixes; 284 documents textuals; 397 fulls impresos; 5 capses; 55 fulls volanders; 23 sobres; 35 targetes; 1 carpeta; 29 cartells; 3 suports; 42 fullets; 3 postals; 3 dibuixos (7,7 metres lineals)

Producer

Accés a la consulta del catàleg:

https://arxius.museudeldisseny.cat/litografia-f-y-r-bastard-2

 

La impremta Litografia J. Bastard va ser creada l’any 1877 per Joan Bastard Boté al carrer Lancaster de Barcelona. Joan Bastard va morir l’any 1912 i els seus fills, Félix i Román Bastard van ser els continuadors del taller de litografia, passant a anomenar-lo “Talleres de Litografia Hijos de J. Bastard". Més tard apareix la denominació "Litografia F. & R. Bastard", essent el 1934 la data més antiga present en el fons en que apareix aquest nom. Fèlix Bastard Vila va morir l’any 1964, encara que l'activitat del taller va continuar.

La impremta estava ubicada en els seus inicis al carrer Lancaster, 5, de Barcelona i, més tard, en la publicitat comercial apareixen els números 5 i 11. Des del 1934 hi ha constància de la seva localització al carrer Pere IV, 53 de Barcelona. La darrera constància documental coneguda d'activitat de l'empresa data de 1975. El taller estava especialitzat en impressió gràfica comercial, i els seus clients eren establiments comercials i indústries. Els sectors principals que constituïen la seva clientela són el tèxtil, l'alimentari, el químic-farmacèutic i el de la perfumeria. El seu abast geogràfic és Catalunya.

Content

El fons de la impremta Litografía F. & R. Bastard comprèn la documentació generada com a resultat de la seva activitat com a indústria gràfica. Conté, fonamentalment, dos tipus de documents: d'una banda un conjunt de mostres de producte final realitzat per la impremta, que suposadament servien com a mostrari per als clients o com a arxiu de feines realitzades. D'altra banda, una sèrie d'expedients de producció d'encàrrecs, composts per la comanda on s'inclouen les dades tècniques per portar-la a terme, juntament amb la mostra del treball imprès.

El període abastat és, majoritàriament, el comprés entre les dècades dels quaranta i els seixanta del segle XX i únicament existeixen testimonis aïllats de la seva activitat anterior. La tipologia principal de documents realitzats per la Litografia Bastard són els impresos comercials, és a dir, elements utilitzats per a la presentació, l'envàs o la venda de productes comercials, impresos utilitzats per a la gestió administrativa o comptable i els lligats a les relacions socials. La tipologia més nombrosa en el fons és la dels elements gràfics utilitzats com a envàs o etiquetat de productes comercials, destacant els destinats a productes de confecció i a productes de perfumeria. A més, inclou, en menor nombre, productes de papereria administrativa, impresos socials i material publicitari.

A partir de les mostres impreses es pot obtenir un testimoni de les tendències en la gràfica comercial i les tècniques publicitàries utilitzades al país durant el període abastat per la documentació. Complementàriament, els expedients de producció permeten l'apropament a diferents aspectes al voltant de les arts gràfiques, com les tècniques emprades i la manera d'organitzar internament el treball dins d'una impremta.

Organization system

El fons s'ha classificat amb el següent quadre de classificació:

01. Direcció general i gerència

      01.02 Organització interna

                01.02.01 Imatge corporativa

02. Gestió comercial

      01.01Vendes

               01.01.01 Mostraris de productes

                              01.01.01.01 Etiquetes i envasos

                                                  01.01.01.02 Productes d’alimentació

                                                  01.01.01.03 Begudes, vins i licors

                                                  01.01.01.04 Materials tèxtils

                                                  01.01.01.05 Productes de confecció

                                                  01.01.01.06 Productes de drogueria

                                                  01.01.01.07 Productes farmacèutics

                                                  01.01.01.08 Productes metal•lúrgics

                                                  01.01.01.09 Productes de perfumeria

               01.01.02 Publicitat comercial

               01.01.03 Productes de papereria

03. Producció

      02.01 Execució de projectes

                02.01.01 Productes d’alimentació

                02.01.02 Productes de confecció

                02.01.03 Productes de drogueria

                02.01.04 Productes farmacèutics

                02.01.05 Productes de perfumeria

                02.01.06 Productes de papereria

Access

Lliure accés, segons els termes establerts en la normativa d'accés del Centre de Documentació del Museu del Disseny de Barcelona, amb possibles excepcions derivades o relacionades amb l’estat de conservació, d’acords presos amb el donant en el moment de l’ingrés o de l’existència de dades protegides per la legislació vigent.

Ajuntament de Barcelona