Fons John i Peter Montllor

Dates

1923 / 1984

Volume

1.152 positius fotogràfics; 20 negatius fotogràfics; 22 expedients; 4 targetes postals; 81 catàlegs de subhastes

Producer

Salvador Montllor i Pujal (Sabadell, 1886-1928) es va dedicar al comerç d'antiguitats entre Barcelona i Nova York. Va crear un establiment anomenat Galeria Montllor al carrer Freneria, núm. 5 i un magatzem al carrer Mercaders, 24 de Barcelona. Entre els anys 1923-1925, es va dedicar a exportar objectes artístics des de Barcelona cap als EUA per a les tendes que tenien els seus germans. L’any 1937, amb l’esclat de la Guerra Civil espanyola, la família es va traslladar definitivament als Estats Units. Casat amb Concepció Puigvert i Budó, va tenir tres fills: Joseph, John i Peter Montllor Puigvert, els quals van ser continuadors del negoci familiar d'antiguitats.

Content

El fons comprèn la documentació relacionada amb l'activitat com a antiquaris i exportadors d'objectes artístics del negoci d'antiguitats dels germans Salvador i Josep Montllor i Pujal.

Conté documentació relacionada amb l'activitat comercial del negoci d'exportació d'antiguitats cap els EUA, amb els expedients generats com a conseqüència del procediment administratiu reglat que el regulava. Es complementa amb un conjunt de fotografies que probablement servien de mostrari de peces per a la venda, i uns pocs documents relacionats amb la publicitat del negoci. Les fotografies estan organitzades segons la tipologia de l'objecte: taules, cadires, objectes de ceràmica, escriptoris i cofres, objectes de forja, pintures, miralls, etc.

És destacable també l'existència d'un bon nombre de catàlegs de subhasta de quatre cases de subhasta nord-americanes.

Access

Lliure accés, segons els termes establerts en la normativa d'accés del Centre de Documentació del Museu del Disseny de Barcelona, amb possibles excepcions derivades o relacionades amb l’estat de conservació, d’acords presos amb el donant en el moment de l’ingrés o de l’existència de dades protegides per la legislació vigent.

Ajuntament de Barcelona