Nosaltres també hi érem! 1960-1990

El quart àmbit, fruit d’una investigació del Museu del Disseny, se centra en el cas d’Espanya, on la Guerra Civil i el règim dictatorial posterior van marcar negativament tant els drets de les dones com l’evolució del disseny modern. No obstant això, a partir de la dècada dels anys 1960 es van donar les condicions socials per a un recomençament de molts aspectes de la cultura i la societat, entre ells el disseny. S’inicia la formació reglada especialitzada, es formen les primeres organitzacions professionals i sorgeixen empreses i botigues de comercialització d’aquest nou disseny modern. Paral·lelament, la segona onada del feminisme aconsegueix introduir-se al país. 

En aquest context, les dones s’incorporen a les escoles i al món professional del disseny de manera significativa. Però la història les ha relegades a un segon pla. Aquest àmbit recull biografies i obres de 56 dissenyadores de perfils professionals molt diferents, que van participar activament per canviar la imatge gris de la societat de l’època. 

La mostra vol ser un reconeixement a les pioneres del disseny a casa nostra, l’inici d’una recerca que ha de continuar, i que té la voluntat de mirar la història del disseny tenint en compte també les dones.