Barcelona Cultura

Futurs del disseny gràfic. Noves pràctiques i significats

Jornades
-

El disseny gràfic, des de finals del segle XX està patint grans transformacions, en part degut al pas d'una economia basada en els productes a una altra que circula entorn dels serveis, la informació i el coneixement.

L'ADG-FAD i el Museu del Disseny volem conèixer què pensen els dissenyadors sobre aquestes transformacions, com les viuen i com estan influint en el seu treball quotidià. Volem reflexionar junts sobre quin pot ser el futur del disseny gràfic en la seva relació amb les persones, institucions i empreses així com amb altres disciplines.

Amb aquesta finalitat s'han organitzat les Jornades Futurs del Disseny Gràfic. Noves pràctiques i significats. Precedides per un cicle de conferències sobre el passat més recent del disseny gràfic, les jornades ofereixen un fòrum en el qual professionals del disseny (en el seu sentit més ampli) puguin donar a conèixer els seus treballs i les seves propostes teòriques, fruit de la recerca i de reflexions ben fonamentades sobre la situació actual del disseny gràfic i sobre les seves perspectives de futur.

Les jornades es divideixen en dos blocs:

  • Dijous 21 de febrer: Presentacions. El seu objectiu és promoure el diàleg entre els participants amb la finalitat d'analitzar temes relacionats amb el futur del disseny gràfic. Presentació de propostes: fins al 25 d'octubre.
  • Divendres 22 de febrer: Taules de treball. Analitzarem conjuntament quina és la situació del disseny gràfic avui dia i farem propostes de futur. Les cinc taules de treball seran les següents: L'ensenyament del disseny gràfic, Protegir i conservar el disseny gràfic. El paper dels museus, El futur de les associacions de disseny gràfic, La pràctica del disseny gràfic i, Les estructures dels "estudis de disseny". Informació i inscripcions en les taules de treball.

Més informació:
adg@adg-fad.org
93 256 67 50

Data: 

21 i 22 de febrer de 2019

Ajuntament de Barcelona