Identificació i documentació d'objectes ceràmics

Cursos
-

L’objecte ceràmic presenta unes particularitats per a la seva descripció i identificació que cal conèixer per a poder documentar-lo adequadament segons el seu context, marques i signatures, iconografia i altres aspectes que es tractaran al llarg del curs.

Els objectius d'aquest curs, organitzat per Veraicon amb la col·laboració del Disseny Hub Barcelona, són conèixer els principals aspectes que cal tenir em compte per registrar i documentar correctament un objecte ceràmic d’acord amb la metodologia actual dels museus. 

El curs s'adreça a tècnics de patrimoni i gestors de col·leccions, estudiants amb orientació curricular a la documentació de patrimoni cultural, així com per documentalistes i conservadors. Al finalitzar el curs es lliurarà un certificat d'aprofitament expedit per Veraicon.

PROGRAMA

20.03.24 - SESSIÓ 1. TEORIA

Introducció

 • UNESCO, quatre moments claus en la història del Museu com a institució.
 • UNESCO-ICOM-CIDOC.

Registrar correctament la ceràmica

 • Errors històrics de l’antic Museu de Ceràmica.

Documentar bé és contextualitzar

 • L’orfebreria com a model.
 • La imitació d’altres materials: marbres, vidres, pedres i altres materials.
 • La pintura i el gravat, testimonis de la vida quotidiana.
 • La inspiració en altres cultures.
 • Conèixer l’arquitectura.
 • Iconografia.
 • L’heràldica: una eina per datar correctament.
 • Fascinació per l’antiguitat.
 • Reproduccions i falsificacions.

Materials i tècniques ceràmiques

 • Forns i tipus d’argila.

Identificació de les diferents tipologies de ceràmica

 • Vocabulari

Marques i signatures

Bibliografia

21.03.24 - SESSIÓ 2. PRÀCTICA

– PART 1 –
Aquest apartat es treballarà als Serveis tècnics i reserves del Museu del Disseny de Barcelona.

Registre

 • Fitxa documental (Museum Plus).
 • Inventari de presència (camps mínims).
 • Fitxa documental (informació ampliada).

Documentació

 • Materials i tècniques.
 • Tipologies i sèries.
 • Classificació de produccions i cronologies.
 • Marques i signatures

Docents:
Maria Antonia Casanovas, responsable de la col·lecció de ceràmica de la Fundació La Fontana.
Isabel Fernández del Moral, conservadora responsable de la col·lecció de ceràmica del Museu del Disseny de Barcelona.

Data: 

20 i 21 de març, de 17 a 20 h.

Lloc: 

20 de març: Stucom (c/ Pelai, 8, 2n)
21 de març: Disseny Hub Barcelona (C. Irena Sendler, 1)

Preus: 

70 €.
Estudiants universitaris fins als 25 anys, aturats, antic alumnes de Veraicon formació i socis AMC, CRAC o COBDC: 60 €.

Ajuntament de Barcelona