Barcelona Cultura

LLEGIR L'OBJECTE. Res no és perquè sí

ESO / Batxillerat / Cicles formatius Visites taller

La visita a l’exposició Objectes comuns, històries locals, debats globals ens permetrà acostar-nos i conèixer el disseny de producte del nostre context des de la dècada de 1930 fins a l’actualitat. 

L’objectiu de la visita és “llegir” algunes de les peces de l’exposició posant especial èmfasi en quines són les característiques que ha de complir un “bon disseny” de producte perquè si som capaços d’identificar-les, podrem ser consumidors més responsables.

Al taller els alumnes analitzaran algunes de les peces de l’exposició mitjançant l’observació i l’experimentació. Després exposaran i compartiran la seva anàlisi amb la resta del grup classe.

Competències

  • Arts plàstiques, visuals i disseny
  • Patrimoni cultural
  • Consum responsable i economia social

Metodologia

  • Observació estructurada
  • Investigació participativa
  • Comunicació d’anàlisi i conclusions

Durada: 2 h.

Horaris: de dimarts a divendres, a les 10 h i a les 12 h.

Informació i reserves:
reservesmuseudeldisseny@eicub.net
Tel. 932 566 801 (de dimarts a divendres de 10 a 13 h i dijous de 15 a 17.30 h)

Data: 

Curs escolar 2023-2024

Lloc: 

Museu del Disseny de Barcelona
Pl. de les Glòries Catalanes, 37-38

Preus: 

80 € per grup classe

Ajuntament de Barcelona