Relats des-orientats. Creació col·lectiva d’un arxiu sobre mobiliari urbà

Altres
-

Presentació: 14 de desembre a les 18 h.

Estem envoltats de peces de mobiliari urbà que gairebé no mirem ni identifiquem com a objectes de disseny. Fanals, bancs, llosetes, papereres, marquesines, caixes unificades de serveis, pilones, i un llarg etcètera. Aquests objectes de disseny són trets familiars del paisatge urbà que habitem. Són aquí per al que en un moment donat es va decidir que s’havien d’usar. 

Relats des-orientats és un projecte de creació i arxiu comunitari de relats sobre mobiliari urbà en relació amb l’exposició Objectes Comuns. Històries locals, debats globals, i es basa en la idea de des-orientació – la qual sorgeix de la lectura de “Per a què serveix? Sobre els usos de l’ús”, de l’autora Sara Ahmed (2020). Estar «orientat», per a Ahmed, significa saber on s’està i que es té a prop, mentre que la «des-orientació» ens permet estar perduts i es presenta com a oportunitat per a re-conèixer el nostre entorn i les formes en què ens relacionem amb els objectes de mobiliari urbà amb els quals convivim a la ciutat.

El projecte, que ens els seus inicis es va plantejar com un arxiu sonor i es va iniciar amb mobiliari urbà dels voltants del Disseny Hub Barcelona, ha crescut en forma i espai gràcies a sis tallers – realitzats en el Disseny Hub Barcelona i els Centres Cívics La Sedeta, La Farinera del Clot, Sant Martí, Fort Pienc i Sagrada Família –, en els quals s’ha convidat als participants a recordar, imaginar, experimentar i relatar usos i formes de relació amb els objectes de mobiliari urbà que van més enllà de les socialment assignades. Aquest procés creatiu, de creació, intercanvi i pensament crític, ha estat formalitzat en relats que es comparteixen a través de l’escriptura, el collage, els dibuixos, els mems, la transmissió oral, la gravació de lectures en veu alta, els vídeos, les textures sonores, les converses de xat, etc., donant com a resultat un arxiu de relats obert, col·lectiu i acumulatiu. Poden les nostres experiències des-orientades tenir un impacte en el disseny del mobiliari urbà que habita el nostre espai públic? Una pregunta oberta que s’obre i s’alimenta amb el projecte.

El proper 14 de desembre a les 18 h, presentarem el projecte resultat d’aquests tallers amb una intervenció a l'espai i entorn del Disseny Hub Barcelona, per compartir i trobar els relats creats en els sis tallers, i reivindicar l'aproximació comunitària al disseny de les nostres ciutats. 

Fins al 28 de gener, podreu trobar els diferents relats infiltrats a diferents espais del DHub i el seu exterior, ja que qualsevol racó esdevé un espai "desorientat" per compartir continguts. 

Aquí podeu escoltar, veure o llegir els relats resultants de cada taller que donen forma a l'arxiu de creació col·lectiva de Relats des-orientats:

Relats dels voltants del Disseny Hub Barcelona

Entre la gent del barri, el Disseny Hub Barcelona és conegut popularment com La Grapadora, per la forma de l'edifici que acull el Museu del Disseny de Barcelona, resultat de la unió entre les col·leccions del Museu de les Arts Decoratives, el Museu de la Ceràmica, el Museu del Tèxtil la Indumentària i el Gabinet de les Arts Gràfiques.

Relats dels voltants del centre cívic La Sedeta

El Centre Cívic La Sedeta és un equipament sociocultural del barri del Camp d’en Grassot, que ofereix serveis i una programació cultural a la població de totes les edats i col·labora amb tots els actors socials i culturals per afavorir una major participació ciutadana i contribuir a la cohesió social.

Però abans de ser aquest equipament, el recinte arquitectònic en el qual s’ubica el Centre Cívic va ser, des de principis del segle XX fins al 1975, una fàbrica tèxtil dedicada durant molts anys a la seda. D’aquí el seu nom. El final de la fàbrica va ser l’inici d’una reivindicació veïnal en contra del seu enderroc per la construcció d’habitatges i en defensa del seu ús per equipaments educatius i socials pel barri, de la qual encara queden marques escrites a les seves parets.

Relats dels voltants del centre cultural La Farinera

El Centre Cultural La Farinera del Clot és un equipament de titularitat municipal gestionat a través del model de gestió cívica o ciutadana, per la Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa (FECCA). Reivindicada històricament pel teixit associatiu del barri del Clot – Camp de l’Arpa, des de 1999, l’actual Farinera és un espai de creació i difusió cultural, un punt de trobada i connexió entre persones creadores i usuàries, dona suport als actes de cultura popular i participa en la construcció de projectes comunitaris. 

Relats dels voltants del centre cívic Sant Martí

L'edifici que acull el Centre Cívic de Sant Martí es va construir a finals dels anys seixanta, dins d'un programa de construccions amb què l'Obra Sindical de la Llar celebrava els 25 anys de pau. L'immoble havia de servir com a residència per a les funcionàries de la secció femenina de la Falange, i es va batejar com a Residència Gaudí. L'edifici va quedar sense ús el 1977, i la propietat va ser transferida al Ministeri de Cultura. Els veïns i veïnes del barri, conjuntament amb l'Associació de Veïns de Sant Martí de Provençals i altres entitats, ho van ocupar per reivindicar el seu ús públic, i es van començar a dur a terme activitats socials, educatives i culturals. Són moltes les persones, els grups i les entitats que tenen com a referent avui dia aquest espai, i moltes també les propostes que han aconseguit ressò més enllà del districte.

Relats dels voltants del centre cívic Sagrada Família

Totalment marcat en l'actualitat per la presència del temple de la Sagrada Família, aquesta zona de Barcelona presenta una imatge molt diferent de la de finals del segle XIX, quan era coneguda com "el Poblet". En aquest moment i durant molts anys, el Poblet era un veïnat compost per camps, cabres i un petit nucli de cases baixes. Una mica més tard, a principis del segle XX, va començar a tenir una certa entitat com a barri obrer, perquè en aquesta zona també es van situar moltes de les indústries de la ciutat. En l'actualitat, l'enorme i creixent afluència de turistes i activitats que s'organitzen entorn de la Sagrada Família marquen aquest espai urbà en el qual visitants i habitants conflueixen.

Relats dels voltants del centre cívic Fort Pienc

Si mirem enrere, el Fort Pienc va sorgir com a zona de fortificacions que era part del sistema de vigilància de la ciutat establert per Felip V. Un passat que va passar sense pena ni glòria i que en 1869 es va derrocar per a donar espai a la indústria i una xarxa ferroviària. Passat que també ha desaparegut per a donar lloc a altres infraestructures, parcs i espais urbans. Entre elles, la plaça de Fort Pienc és un lloc important de socialització on s'aglutina la vida del barri, ja que és on se situen equipaments importants per a la seva comunitat – encara que no els més famosos del barri –, com el centre cívic, l'escola de primària, l'escola bressol i el mercat municipal.

Relats des-orientats és un projecte de Larre, col·lectiu de mediació cultural feminista, en col·laboració amb el Disseny Hub Barcelona, amb l’acompanyament de la cooperativa La caníbal, i el suport de l’Institut de Cultura de Barcelona (2021-2023).

Data: 

Del 14 de desembre de 2023 al 28 de gener de 2024

Lloc: 

Disseny Hub Barcelona

Preus: 

Activitat gratuïta

Ajuntament de Barcelona