Barcelona Cultura

Responsive cities. Collective Intelligence Design

Conferències, xerrades
-

Responsive cities és un simposi internacional biennal sobre el futur de les ciutats organitzat per l'Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya.

L'edició de 2023 se centra en el Disseny d'Intel·ligència Col·lectiva i té lloc en el marc del projecte Green Skills for Cities, cofinançat pel Programa Erasmus+ de la Unió Europea i desenvolupat pel Grup d'Arquitectura Avançada de l'Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya -IAAC- (Espanya), la Universitat d'Economia i Empresa de Viena -WU- (Àustria), la Universitat de Gènova -UNIGE- (Itàlia), i l'Associació Europea per a la Democràcia Local -ALDA- (França).

El Simposi Responsive cities 2023 busca aprofundir en el paradigma emergent de la intel·ligència col·lectiva en els processos de construcció de la ciutat. A mesura que les ciutats continuen evolucionant en complexitat i interconnexió en el context de l'emergència climàtica, abraçar noves formes d'intel·ligència que van més enllà de les perspectives humanes es converteix en la pedra angular del futur de la urbanitat. Collective Intelligence Design promou un paradigma emergent d'intel·ligència col·lectiva que empodera les aplicacions de la cocreació, seguint processos generatius tant dels vius com de la màquina. Aquest enfocament postantropocèntric posa de manifest una combinació única de saviesa de la multitud i intel·ligència artificial que, juntament amb altres formes d'intel·ligència, incloent-hi animals, vegetals o microbians, marca una fita significativa en la creació de les nostres futures ciutats verdes.

Abraçant noves formes d'intel·ligència en el disseny, l'arquitectura i les ciutats poden transcendir perspectives antropocèntriques i cultivar un nou paradigma ecològic, tecnològic, però també cultural d'habitació on la inclusivitat rau en el seu nucli. Aquest canvi reconeix que les ciutats són ecosistemes vius i dinàmics interconnectats amb el món natural, alhora que reconeix les interdependències entre humans, no humans, culturals i tecnològics.

MÉS INFORMACIÓ

Data: 

Dilluns 27 de novembre, de 15.30 a 20.30 h;
Dimarts 28 de novembre, de 9.30 a 18 h.

Lloc: 

Disseny Hub Barcelona

Preus: 

Gratuït amb inscripció prèvia

Ajuntament de Barcelona