Barcelona Cultura

XVI Reunió Tècnica de conservació-restauració

Jornades

L’associació professional Conservadors-Restauradors Associats de Catalunya (CRAC) convoca la XVI Reunió Tècnica de conservació-restauració, que tindrà lloc al Museu del Disseny de Barcelona els dies 12 i 13 de novembre de 2020, sota el lema Documentar en la conservació-restauració. Mètodes i noves tecnologies.

La documentació en la conservació-restauració és un tema especialment complex que ha de suscitar reflexions i debats de manera constant en tots els diàlegs relacionats amb la conservació del patrimoni. Tot i estar present en el codi ètic de l’ICOM (1986) i en el codi del conservador-restaurador impulsat per ECCO (2003), cal meditar sobre la necessitat i l’obligació de la documentació com a mesura de conservació, com a eina imprescindible per fer un diagnòstic, proposar un tractament i un seguiment.

Els professionals podran presentar comunicacions orals o pòsters en una sessió que els hi serà dedicada. Les persones interessades en participar hauran d’enviar un resum de màxim 500 paraules sota la forma del model (format Word) a l’adreça electrònica reuniotecnica@cracpatrimoni.com

Les comunicacions s’organitzaran segons tres blocs:

  • Les noves tecnologies aplicades a la documentació dels béns culturals per a la conservació-restauració.
  • La gestió de la documentació (bases de dades, normalització, terminologia, accessibilitat, digitalització, divulgació i etc.).
  • La documentació com a base per a la presa de decisions (documentació històrica, exàmens científics, monitoratge, avaluació de riscos, etc.).

Els resums i les contribucions seleccionades seran avaluats per experts membres del comitè científic.

Dates
30 de setembre 2019: data límit d’acceptació dels resums
20 de novembre 2019: selecció de les contribucions i comunicació als autors
15 de febrer 2020: entrega dels manuscrits
Febrer – maig 2020: revisió del comitè científic

Lloc: 

Museu del Disseny de Barcelona

Ajuntament de Barcelona