1789–1825

Roba i Revolució. El cos s’allibera 

La transformació social provocada per la Revolució Francesa es reflecteix en els vestits. Napoleó suprimeix per decret els símbols de l’aristocràcia: cotilles, mirinyacs, calçons i sabates de taló.

El vestit se simplifica. La silueta d’homes i dones esdevé rectilínia, seguint el model de les estàtues gregues. Les dones porten un «vestit camisa». La cintura es desplaça fins a sota el pit.