1825–1845

Dames etèries. El vestit infla el cos

El Romanticisme s’inspira en les formes de l’art gòtic i del Renaixement. 

Amb sabata plana, la pell pàl·lida i els vestits inflats, les dones del segon quart d’aquesta època sembla que surin.Els homes, drets com un fil, tenen les espatlles caigudes. Fan servir el vestit de tres peces, simple i còmode, amb capa o abric.