1868–1888

L’època del polissó. L’important és al darrere

La industrialització porta a la producció en sèrie, primer dels complements i la roba interior i després dels vestits, que es comercialitzen als grans magatzems. 

Mirat de perfil, el cos de la dona té forma d’angle; és pla si es mira pel davant, i ample pel darrere. 

S’introdueix l’anomenat «vestit tapisser», una roba pesant que imita els cortinatges i les tapisseries de les cases burgeses. Les llargues i pesades cues dels vestits de nit allarguen les siluetes.

Pocs canvis en la moda masculina: vestit de tres peces i abric. En les cerimònies s’utilitza el frac o el jaqué.