80s El boom del disseny gràfic

El moment de canvi social i modernització tant d’institucions com d’empreses va implicar nous reptes professionals i més visibilitat per als dissenyadors.

Compromís polític i social

Instaurada la democràcia, els dissenyadors van crear la imatge de partits polítics, associacions i nombroses reivindicacions socials.

Cultura, una explosió de vitalitat

Es va produir una renovació de l’alta cultura i una explosió de la cultura popular. Van ser els anys de la Movida Madrileña, en què la música, el cinema i l’edició van esdevenir protagonistes.  

Nova imatge, nova comunicació

Amb la normalització de la vida política i l’ingrés d’Espanya a la Comunitat Econòmica Europea el 1986, institucions i empreses van redefinir la seva comunicació, i el disseny corporatiu va rebre un gran impuls.

Barcelona 92, avantguardista i mediterrània

El disseny gràfic dels Jocs Olímpics va transmetre la identitat de Barcelona. El Cobi va destacar pel seu caràcter rupturista i va aconseguir una gran popularitat.

Entre Sevilla i Madrid

L’Exposició Universal de Sevilla i Madrid Capital Europea de la Cultura van formar part de la política de modernització i projecció internacional d’Espanya.

Comunicar el disseny

Les institucions públiques i les associacions professionals van organitzar exposicions internacionals per promocionar el disseny, mentre sorgien publicacions especialitzades.