90s - 2003 Més que un boom

L’ordinador Macintosh va entrar als estudis de disseny gràfic en un període de crisi econòmica però, també, de consolidació de la professió.

Noves tecnologies i experimentació

L’ús del Mac va impulsar l’experimentació formal, que va tenir un acolliment especial en la cultura més transgressora i la música electrònica. Així mateix, va facilitar el disseny de noves tipografies.

La professió es consolida

Malgrat la crisi del 1993, que va afectar greument el disseny, aquesta professió es va anar consolidant. Es van crear institucions, i les associacions professionals van seguir actives.

Projecció internacional

Alguns dissenyadors, el treball dels quals s’havia donat a conèixer internacionalment en la dècada anterior, van continuar la seva projecció exterior i fins i tot van obrir estudis a l’estranger.

El retorn de la gràfica social

La sida, el desastre ecològic causat per l’enfonsament del petrolier Prestige a Galícia o la guerra de l’Iraq van ser causes que van mobilitzar els dissenyadors entre el final dels anys noranta i el 2003.

2003: l’Any del Disseny

L’Any del Disseny va substituir la Primavera del Disseny (1991-2001) per «donar a conèixer la nova forma d’entendre la creació i el disseny».