Col·leccions

Les diferents col·leccions es poden seguir reunides tipològicament però exposades cronològicament, des de la més antiga, els teixits coptes del segle III, fins a la més recent del primer terç del XX, els papers pintats.

Això permet destacar el sentit global de les arts de l'objecte, presentar les col·leccions les unes al costat de les altres i realçar el valor de cada una per si mateixa. A més, dóna peu a fixar l'atenció en la producció, els materials, l'ús o la funció, sense oblidar el paper d'objectes de col·leccionisme.

Aquestes col·leccions, notables pel volum, la singularitat i la qualitat, recullen objectes que han estat en gran part "objectes per viure", propis, doncs, de la vida quotidiana, i que ens evoquen certes maneres de viure. Propers o llunyans, procedeixen sobretot de notables col·leccions barcelonines dels segles XIX i XX. Noms com ara Pascó, Cabot, Gómez Novella, Plandiura, Rocamora, Muntadas, Estany, Roviralta o Amades, entre altres, són els fonaments del patrimoni que avui constitueix el Museu del Disseny de Barcelona.