#Disseny_Barcelona

Aquest darrer àmbit de l'exposició convida el visitant a explorar la ciutat amb una mirada centrada en els valors de disseny dels objectes del nostre entorn urbà quotidià.

Els elements que moblen la ciutat presten serveis imprescindibles pel funcionament diari i contribueixen a ampliar el repertori d'usos de l'espai públic. Però del seu disseny en depenen, no només determinats serveis, sinó també la capacitat de fer de la ciutat un entorn més proper i accessible, així com bell i suggestiu. 

La visita proposada permet veure, tocar i utilitzar els objectes, així com contrastar els trets, les virtuts o problemes d'un disseny en condicions reals d'ús. Allò que caracteritza l'equipament urbà és, precisament, estar exposat a unes condicions d'intempèrie i a una intensitat d'ús molt severes. Per tal d'iniciar aquesta exploració es proposa parar l'atenció als objectes dels entorns urbans més propers del Museu, places i carrers adjacents.