Exposició Variable

Cap narració no està acabada i completa, i totes poden ser motiu de millora.

Al centre de la sala, un espai tracta temàtiques diverses i complementàries amb exposicions de petit format.