Indústries d’art, la nova cultura del disseny

La industrialització va assentar les bases de la cultura del disseny. A Catalunya van sobresortir  les indústries artístiques, dedicades a la producció d’objectes de consum especialment al servei de la decoració de la llar.

Les indústries artístiques són sinònim de modernització. De modernització tècnica, és a dir, de tallers innovadors, amb maquinària d’importació i noves pràctiques professionals. De modernització estètica, ja que superen els historicismes i fan de la natura el model principal, sense oblidar el passat. Així mateix, s’obre una nova via de difusió dels productes.

Neix la publicitat comercial gràcies als nous procediments de reproducció gràfica i s’organitzen exposicions de promoció i foment. Neix doncs un nou model de taller, de fabricació i de comercialització, tant de peces seriades com de peces úniques. Alhora sorgeixen la figura del dibuixant projectista o projectista industrial, com se’n deia, i el nou director d’art. En aquest context neix un nou concepte comercial, l’objecte d’art, argument de venda, perquè l’art ennobleix la indústria.