La llar burgesa, símbol de l’ideal d’una societat

La llar burgesa modernista és símbol de l’ideal de la nova societat industrial, plena de contradiccions. Aquesta nova classe adquireix altres hàbits presents en l’organització de la vida quotidiana. Els habitatges diferencien entre l’espai de representació, reflex del prestigi social, i el de la vida familiar, on ja impera el criteri del confort, propi de la modernitat.

Llum i aire, com havia defensat l’urbanista Cerdà, però també comoditat i luxe. Objectes decoratius importats d’Europa o de producció local, assequibles a un públic més gran, són mostra del decorativisme Art Nouveau o 1900. Objectes d’art plens de flors i nimfes simbolistes eren anunciats i es venien en botigues especialitzades. Així mateix, foren molt populars els “mobles de Viena” o de fusta corbada, importats o de fabricació autòctona, que s’integraren en les zones més íntimes de la llar. Però el modernisme passà de ser un moviment regeneracionista a ser un estil “modern”, arribant a capes més àmplies de la societat. Objectes anònims d’ús quotidià omplien les vitrines de les llars mentre el modernisme ja era refusat pels noucentistes.