Les grans protagonistes del modernisme

El modernisme es va fer realitat a les arts decoratives i aplicades, enteses en el seu doble sentit, com a objecte ornamental o aplicades a l’arquitectura. De la mateixa manera que en altres països, com la Gran Bretanya, es recuperaven les antigues tècniques artesanals. Però a Catalunya aquest procés no es va es fer rebutjant els objectes manufacturats a fi de visibilitzar els valors autòctons tenyits d’esperit cosmopolita. Per això les indústries subsidiàries de la construcció i totes les especialitzades en productes ornamentals treballaren a fons per la renovació dels seus dissenys, sovint amb la participación de dibuixants i arquitectes de prestigi.

Les indústries artístiques van tenir un desenvolupament espectacular. Es pot parlar de formes mixtes de fabricació amb productes industrials acabats de forma manual o productes artesanals distribuïts per un sistema comercial modern. Com a conseqüència, hi ha també una valoració dels productes estandarditzats sense detriment de la consideració que té la peça única.