Orfebres FAD

Al capdavant de la “nova joia” hi havia una sèrie de joieres i joiers, la generació dels anys quaranta, seguida de la generació nascuda als anys cinquanta, que defensaren els nous valors de la joieria. Ho van fer especialment a través de l’associació Orfebres FAD, fundada el 1979 i de les seves múltiples activitats. Entre elles van sobresortir algunes exposicions com ara l’amplíssima retrospectiva 80 anys de joieria i orfebreria catalanes 1900-1980, presentada el 1981, amb més de 800 peces. Uns anys després, el 1987, Orfebres FAD organitzà la primera gran exposició internacional dedicada a la “nova joia” que tingué lloc a Barcelona, Joieria Europea Contemporània. Admirada per la singularitat de les 364 joies presentades, concebudes com a mitjà d’expressió artística i de comunicació, va reunir les creacions europees més innovadores.