Peces singulars

Els museus de les arts de l’objecte en conserven de dos tipus. D’una banda, els que, classificats per tipologies, matèries o llocs de producció, acostumen a formar part de sèries o col·leccions. De l’altra, els que solen formar part de conjunts propis d’un estil o un ambient, entre els quals sol haver-ne de singulars.

Alguns són singulars perquè són peces úniques o perquè no en queden d’altres d’equivalents. Altres perquè el material o la tècnica constructiva són excepcionals. Altres perquè són exponents notables d’una cultura o una època. O altres també per la procedència, ja que sovint són encàrrecs d’institucions, associacions, famílies nobles o benestants a grans artífexs o tallers de renom.

Al llarg de l'exposició de les col·leccions, una trentena de peces sobretot de procedència catalana, ordenades també cronològicament del segle XI al primer terç del XX, les acompanyen, oferint una ràpida i sintètica lectura de la història de les arts decoratives a Catalunya.