Subtilesa i transgressió

Quan semblava que la porcellana havia quedat relegada al mer objecte utilitari, davant del brutalisme matèric de l’obra ceràmica contemporània, força artistes reivindiquen aquest material, malgrat la dificultat que comporta, o precisament per aquesta dificultat, ja que requereix una gran expertesa i precisió en el treball. L’estudi de la forma, la combinació de materials i la recerca constant ens ofereixen uns resultats sorprenents: simples i austers, delicats i bells, i alhora transgressors.