(2011) Paper pintat contemporani: vers una nova època daurada

Source

RACBASJ. Butlletí XXIII-XXIV, 2009-2010.

Autors

Rossend Casanova

Número de pàgines

203-217

Ajuntament de Barcelona