Barcelona Cultura

La berlina del marquès de la Torre

Source

Revista Estudi del Moble, núm. 17, 2013.

Autors

Josep Capsir Maiz

Ajuntament de Barcelona