Barcelona Cultura

Les col·leccions d’arts decoratives del Museu del Disseny de Barcelona

Source

EMBLECAT
Estudis de la Imatge, Art i Societat Núm. 11, 2022 / 5-12

Autors

Josep Capsir Maíz

Ajuntament de Barcelona