Barcelona Cultura

Fons Alfons Serrahima

Dates

1932-1986

Volum

3 metres (5.700 dibuixos; 1.760 fotografies)

Productor

Alfons Serrahima i Bofill (Barcelona, 1906-1988) va iniciar-se en la joieria amb Antoni Urpí, rebent formació en el Cercle Artístic de Sant Lluc. Va començar la seva dedicació com a joier el 1931 en obrir un taller al carrer Petritxol de Barcelona. La seva feina va aconseguir molta rellevància en la dècada dels 30 amb una exposició a la Sala Parès, la realització del bastó del President del Tribunal de Cassació de Catalunya o la participació en el I Saló dels Artistes Decoradors el 1936. Després de la guerra civil va continuar la seva activitat com a joier i orfebre, essent reconeguda la seva obra en esdeveniments com la Exposición Nacional de Artes Decorativas de Madrid el 1947, la Exposición de Arte Sacro de Vitòria el 1940 o la participació en el Salón de los Once, a Madrid el 1951 i el 1954. Li foren concedits també diversos premis en la categoria de disseny de trofeus esportius.

Els treballs d’Alfons Serrahima s’inscriuen fonamentalment en la joieria i l’orfebreria, tant civil com religiosa, destacant la seva vessant de creador de trofeus. Ell portava a terme tant els dissenys com la realització de les peces.

Serrahima és considerat un capdavanter en el seu ofici, encapçalant una tendència de renovació de la joieria i l’orfebreria catalanes, que implicava la incorporació de l’esperit de la modernitat i la superació de l’historicisme i l’art Déco precedents. Va traslladar de forma personal les idees de l’avantguarda mitjançant unes formes simples i austeres, allunyades del decorativisme i l’ostentació i amb unes línies puristes que realçaven els materials. Va actualitzar especialment l’orfebreria religiosa, deutora encara de l’historicisme vuitcentista.

Va tenir una vida pública molt activa, essent president del Foment de les Arts Decoratives durant els anys 1957-1969, període en que contribuí a la seva dinamització i professionalització. Va ser també president del saló Hogarotel en el període 1960-1970.

Contingut

L’arxiu dona testimoni de forma exhaustiva sobre la seva producció en joieria i orfebreria. Comprèn tipologies de documents de gran vàlua informativa, incloent una gran quantitat de fotografies de les peces realitzades al llarg de la seva trajectòria, així com més de 5.000 dibuixos originals amb els dissenys de les joies i peces, de gran qualitat i molts d’ells acolorits. Es complementa amb un nombre destacable de llibres de registre dels treballs realitzats, organitzats per tipus de peça, que permeten documentar tot el que feia referència a l’encàrrec i els destinataris de les peces produïdes. Tot plegat acompanyat de documentació referent a les exposicions en què va participar, a l’activitat desenvolupada dins del FAD, a les seves relacions professionals o a les publicacions de que fou objecte.

Ajuntament de Barcelona