Barcelona Cultura

Fons Escofet 1886

Dates

1887 / 2017

Volum

13 metres

Productor

Des de la seva fundació l’any 1886, per Jaume Escofet i Teòtim Fortuny, la Casa Escofet va esdevenir una de les principals indústries artístiques del Modernisme convertint-se en un referent d’aquest moviment.

L’empresa es va especialitzar en la fabricació d’un innovador material de construcció: el paviment hidràulic. En un moment on hi havia un gran auge de les arts decoratives, la casa Escofet va saber trobar el seu lloc com a indústria artística, combinant amb mestratge la producció industrial i alhora el disseny artístic, potenciant el binomi art i indústria, i conferint així categoria d’objecte artístic a un revestiment arquitectònic. Aquest fet es reflecteix clarament en l’evolució estilística dels mosaics on són patents els canvis en les tendències artístiques. L’empresa Escofet és un referent en el camp del disseny industrial i ha marcat el camí cap al disseny modern.

En els dibuixos dels seus mosaics van col·laborar els principals artistes i arquitectes modernistes, com són Alexandre de Riquer, Josep Pascò, Lluís Domènech i Montaner o Antoni Gaudí, creant peces que han esdevingut emblemàtiques per la ciutat. També hi van participar creadors noucentistes, com els arquitectes Rafael Masó, Josep Maria Pericas, Ramon Puig Gairalt o el decorador Santiago Marco. Artistes que signaven els seus dissenys i que quedaven reflectits en els mostraris comercials de l’empresa, constituint catàlegs d’autor.

Existeix un fort vincle entre paviment i arquitectura i les transformacions que es produeixen en el temps en els espais interiors i en les formes d’habitar. El mosaic hidràulic creat per Escofet va marcar la decoració de molts interiors modernistes i noucentistes allargant la seva influència fins l’Art Dèco i les propostes més racionalistes dels anys 30 del segle XX. Posteriorment a la Guerra Civil Espanyola, van continuar amb la fabricació de mosaics hidràulics fins que als anys 50 comencen a produir un nou producte, el vibrazo, un paviment vibroprensat. A partir dels anys 70 l’empresa va innovar amb l’ús del formigó vibrat i armat per al revestiment de façanes. Així mateix, va iniciar una nova línia de negoci centrada en el disseny i creació de mobiliari urbà amb formigó.

Al llarg de la seva trajectòria va rebre nombrosos guardons, destacant la medalla d’or de l’Exposició Internacional de 1888, el Delta d’Or ADI FAD 1962 o el Premio Nacional de Diseño el 1992.

La casa Escofet ha sabut adaptar-se i transformar el seu producte al llarg dels anys. Això li ha permès romandre vigent fins els nostres dies, encara que l’empresa des del 1886 ha anat canviant de nom: Sociedad Regular Colectiva Escofet y Fortuny (1886), Escofet y Fortuny (1887), Escofet, Fortuny y Cía. Sociedad en Comandita (1888), Escofet, Tejera y Cía Sociedad en Comandita (1895), E.F. Escofet y Cía Sociedad en Comandita (1904), Hijo de E. F. Escofet Sociedad en Comandita (1939), Hijo de E. F. Escofet S.A. (1960) i Escofet 1886 (1992).

Contingut

El fons recull la documentació generada per l’activitat de l’empresa Escofet al llarg de la seva trajectòria durant més d’un segle.

Pel que fa a la constitució de l’empresa, s’han conservat un conjunt d’escriptures que recullen els diferents canvis en la seva conformació jurídica. La gestió econòmica és la sèrie més àmpliament representada, amb una seqüència de llibres comptables que va del 1877 al 1977.

L’activitat de producció de paviments es reflexa en les sèries de documents que recullen la gestió dels projectes amb els clients, amb una gran presència de material gràfic i fotogràfic. El fons també inclou gran quantitat d’esbossos, dibuixos i plànols de projectes, en la seva majoria corresponents a la segona meitat del segle XX. Ressalta també la sèrie dedicada a la protecció de la propietat intel·lectual de les realitzacions d’Escofet.

La gestió comercial de l’empresa es compon d’una sèrie extensa de catàlegs comercials dels productes de l’empresa en una seqüència que abasta des de principis del segle XX fins un segle després. Es complementa amb documentació sobre l’activitat de màrqueting i difusió publicitària de la companyia.

El fons recull també documents que fan referència als premis rebuts durant tota la seva trajectòria i a aspectes d’organització interna, gestió dels recursos humans, recursos patrimonials i projecció pública.

Sistema d'organització

Quadre de classificació del fons

Constitució de la societat

                      Constitució, modificació i dissolució de la societat

                      Capital social

                      Història de l'entitat

Òrgans de govern

                      Reunions del Consell d'Administració

Direcció general i gerència

                      Imatge corporativa

                      Pertinença a entitats vinculades

                      Commemoracions, festes i celebracions internes

Projecció pública

                      Recepció de premis i distincions

                      Participació en salons i fires

                      Presència en mitjans de comunicació

                      Presència en publicacions

                      Viatges i visites

Relacions externes

                      Correspondència

Gestió dels recursos humans

                      Remuneració del personal

                      Assegurances, subsidis i plans de previsió

                      Sindicats

Gestió dels recursos econòmics

                      Llibres de Diari

                      Llibres de Major

                      Inventaris i balanços

                      Llibres d'operacions diverses

                      Control intern i de gestió

Gestió del patrimoni

                      Construcció i adequació de béns immobles

                      Inventari de béns mobles

Afers jurídics

                      Propietat industrial i intel·lectual

                      Llicències

                      Contractes

Proveïment de materials

                      Proveïdors

                      Compres

Gestió comercial

                      Mostraris i catàlegs de productes

                      Tarifes de preus

                      Convenis, acords i contractes amb els clients

                      Màrqueting i publicitat

Producció

                      Fitxes tècniques de productes

                      Desenvolupament de productes

                      Execució de projectes

Recursos d'informació

                      Monografies

                      Publicacions periòdiques

                      Catàlegs

                      Repertoris de làmines

Ajuntament de Barcelona