Barcelona Cultura

Fons Josep Pey Farriol

Dates

1892 / 1956

Volum

2 metres

Productor

Josep Pey i Farriol (Barcelona 1875-1956) va ser un artista polifacètic, que va produir obres com a pintor, decorador mural i il·lustrador. L’aportació més important d’aquest artista per al patrimoni català són els seus nombrosos dissenys per a diferents tipologies d’arts decoratives, sent col·laborador dels principals industrials i artistes del moment.

Va treballar de forma regular amb el pintor Sebastià Junyent, amb qui compartia taller i encàrrecs de clients. També tindrà una estreta relació professional amb Enric Monserdà, per a qui pintava tapissos, vitralls, esgrafiats i còpies de quadres. A partir de desembre de 1899 inicià la seva col·laboració amb el moblista del modernisme Gaspar Homar, per a qui projectà elements decoratius, com marqueteries, tapissos o ceràmiques, i de qui esdevindrà gran amic. Així mateix treballarà per a l’altre gran taller de mobles modernistes del moment, la casa Joan Busquets. Serà col·laborador de multitud d’artistes com Oleguer Junyent, els pintors i decoradors Vilaró i Valls, o el decorador Santiago Marco.

Complementàriament, Josep Pey compta amb una extensa obra com a il·lustrador, creant dibuixos per a publicar en diverses revistes i diaris, com ara D’Ací i d’Allà, Hojas Selectas, La Vanguardia i Mercurio, i també en obres de bibliòfil. Així mateix, va treballar per a nombrosos arquitectes com Cèsar Martinell, Josep Puig i Cadafalch, Pau Salvat o Jeroni Martorell, per a qui va dibuixar moltes perspectives d’edificis per al Servei de Conservació de Monuments Històrics de la província de Barcelona.

Algunes de les seves obres més emblemàtiques són els plafons i quadres per al Col·legi de Notaris de Barcelona; el timpà de la botiga de Gaspar Homar del carrer Canuda, els vitralls wagnerians del Cercle del Liceu amb Oleguer Junyent, el disseny de marqueteries i mosaics de la casa Lleó Morera de Barcelona, els mosaics per a la casa Navàs de Reus; els vitralls per a la Caixa d’Estalvis de Sabadell amb Francesc Labarta i els de la casa dels Canonges; la realització de motius decoratius i plafons murals de la Banca Soler i Torra, la decoració per al Parlament de Catalunya i la restauració dels esgrafiats de la Casa del Gremi dels Velers de Barcelona.

Contingut

El fons conté els documents produïts per Josep Pey en el decurs de la seva activitat com a pintor i dibuixant. Fonamentalment consta de dibuixos i projectes de temàtiques diverses, realitzats amb la finalitat d'aplicar-se a projectes decoratius de tota mena. Comprèn també fotografies que documenten la seva producció i documents relatius a la vida associativa de Josep Pey, les seves relacions personals i professionals i la gestió de la seva activitat professional. Es complementa amb un conjunt de fitxes d'estudi sobre la seva obra i biografia, elaborades per la seva estudiosa Magdala Pey.

Sistema d'organització

El fons s'organitza segons la següent classificació:

Documentació personal

Formació acadèmica

 • Dibuixos formatius

Activitat associativa

 • Documents diversos d’Associacions
 • Activitats del FAD visites, excursions, festes

Relacions externes

 • Correspondència

Exposicions

 • Exposició de 1920 i 1929
 • Exposicions diverses

Gestió de l’activitat professional

 • Agendes i llibretes d'encàrrecs
 • Documentació diversa relacionada amb l'activitat professional
 • Rebuts i factures

Premis

 • Medalla Academia de Bellas Artes de Barcelona
 • Medalla Tercera Exposición Bellas Artes e Industrias Artísticas

Projectes

 • Dibuixos de personatges i escenes
 • Dibuixos per a tapissos
 • Dibuixos per a moblistes
 • Dibuixos amb motius ornamentals
 • Dibuixos per a il·lustració
 • Dibuixos per a vitralls
 • Dibuixos per a esgrafiats
 • Dibuixos per a ex-libris
 • Dibuixos per a decoració d’habitatges
 • Dibuixos per a decoració d’edificis institucionals
 • Dibuixos per a decoració d’espais administratius
 • Dibuixos per a decoració d’edificis industrials
 • Dibuixos per a decoració d’espais comercials
 • Dibuixos per a decoració d’edificis d'espectacles
 • Dibuixos per a decoració d’equipaments culturals
 • Dibuixos per a decoració d’edificis educatius
 • Dibuixos per a decoració d’edificis religiosos

Estudis sobre el fons

 • Fitxes. Biografia
 • Fitxes. Obra de Josep Pey

Ajuntament de Barcelona