Barcelona Cultura

Fons Santiago Pey

Dates

1951 / 1992

Volum

3 Arxivadors (documents textuals i fotografies)

Productor

Santiago Pey i Estrany (Barcelona, 1917-2001) va destacar en els camps de la lexicografia i el disseny. Format acadèmicament en la branca del dret, la filosofia i la filologia, el seu aprenentatge del disseny va ser completament autodidacte i va abastar els sectors de l’agençament d’interiors, el disseny de mobiliari i el d’objectes industrials.

Els seus primers treballs van ser dissenys de cadires, butaques, sofàs, armaris, taules i prestatgeries. A finals dels anys quaranta va obrir la botiga de mobles Domus, i del disseny i venda de mobiliari va passar a dedicar-se a l’interiorisme. Tot i això, el seu interès pel veritable disseny industrial va fer que comencés a projectar amb la intenció de realitzar una producció seriada. Cadires com la Posets (1956) o la Cadí (1958), la gamma modular de despatx (1960) o la planxa Gina (1962) en són una bona prova.

El seu coneixement de la disciplina va fer que el 1964 li encarreguessin l’organització dels estudis de la secció de decoració de l’Escola Massana, que ell va reconvertir en les de disseny d’interiors i industrial. Mestre dinàmic i proper als alumnes, va participar en nombroses iniciatives, com ara el II Concurso Nacional de Diseño de Mueble Tapizado de Asiento, impulsat per l’empresa Profitós (1972).

També cal destacar la seva faceta d’assessor de disseny per a empreses com Casals, per a la qual va dissenyar un nou trepant, i la seva etapa com a dissenyador autònom, quan va patentar diverses frontisses i va dissenyar electrodomèstics, rajoles, llums o màquines eina.

Com a teòric va ser el primer en redactar i publicar un llibre dedicat íntegrament a la teoria del disseny, Introducció al disseny industrial (1963), i va col·laborar amb nombroses revistes (Serra d’Or, Hogares Modernos, entre d’altres) amb l’ànim de fomentar el coneixement d’aquesta disciplina. Com a lexicògraf cal destacar el seu Diccionari de sinònims i antònims (1970) que encara es reedita.

Contingut

El fons compta amb més de 1.000 documents, destacant plànols, dibuixos i esbossos de nombroses peces de mobiliari i il·luminació. També conté el desenvolupament del disseny d’elements estructurals (rajoles, frontisses), màquines eina i alguns electrodomèstics. 

El material fotogràfic està relacionat pràcticament en la seva totalitat amb el mobiliari, algun agençament d’interior i amb la participació de Santiago Pey en esdeveniments de caire cultural i acadèmic com ara, realització de conferències, participació en jurats de premis o seminaris.

El fons també compta amb documents textuals relacionats amb la teoria del disseny, l’organització de cursos i programes acadèmics, la preparació d’articles i reflexions sobre qüestions diverses relacionades amb el món de la cultura. L’arxiu també conté correspondència i documentació textual fruit de la seva relació amb els seus clients i professionals i entitats del sector del disseny i la cultura.

Sistema d'organització

El fons està organitzat segons un quadre de classificació dividit en les següents seccions:

                  01  Relacions externes i projecció pública

                        01  Relacions externes

                         02  Participació en fires

                        03  Pertinença a associacions

                        04  Publicacions on apareix citat

                  02  Activitat professional

                        01  Disseny industrial

                                01  Mobiliari

                                02  Il·luminació

                                03  Màquines eina i electrodomèstics

                                04  Elements estructurals

                        02  Disseny d'interiors

                  03 Projecció pública

                        01 Exposicions

                        02 Participació en actes públics

                        03 Articles

                        04 Producció intel·lectual

                              01 Conferències

                              02 Jornades

                  04  Docència

                  05  Informació de suport

Accés

Lliure accés condicionat a la normativa d'accés del Centre de Documentació, amb excepció de la documentació que conté dades protegides per la legislació vigent. L'obra creativa i la documentació gràfica estan sotmeses a la Llei de Propietat Intel·lectual.

Ajuntament de Barcelona