Fons Tapisseria Mir

Dates

1899 / 2016

Volum

Documentació textual i gràfica (4,7 metres lineals), catàlegs comercials (1 arxivador), exemplars de revista (1 metre lineal)

Productor

La Tapisseria Mir, fundada per Ramón Mir i Pagès (1885-1974), va ser el resultat d’anys d’aprenentatge en els tallers més prestigiosos de Barcelona, on des de ben jove es va introduir en els oficis de cadiraire i tapisser.  

L’establiment va iniciar l’activitat l’any 1903 en un taller situat al Passatge de San Bernardino de Barcelona. Amb el temps, els problemes d’espai, deguts al creixement de l’empresa, van provocar que la seva ubicació anés variant, tot i que sempre es va mantenir a la zona de Sant Antoni, una de les més comercials de la ciutat.

El taller va anar creixent fins a la Guerra Civil Espanyola, moment en què va ser requisada per la CNT. Recuperada la seva propietat, Ramón Mir i Pagès i el seu fill Ramón Mir Roca (1909-2010) van reprendre el negoci, que fins i tot va superar la crisi dels anys 70 que va obligar a tancar un gran nombre de tallers. L’any 1980 el negoci va passar a mans del fill de Ramón Mir Roca, Ramón Mir i Pipió, que fou l’últim propietari del taller.

Sota la direcció de Ramón Mir i Pipió (1944), el taller es va recuperar de la crisi fins a la finalització de les Olimpíades de 1992, on la demanda va caure per no tornar-se a recuperar. El 2002 el taller es va traslladar des de la seu del Carrer València, que ocupava des de l’any 1930, fins a un espai molt més reduït. La Tapisseria Mir va finalitzar la seva activitat el 2010 amb la jubilació del seu darrer propietari.

Contingut

El fons comprèn la documentació generada per l’activitat de concepció i producció de mobles entapissats per part del taller Tapisseria Mir, que abastà tres generacions de la família Mir, entre els anys 1903 i 2010. Representa una bona mostra de com s’organitzava un negoci de tipus familiar, dedicat a un ofici vinculat a les arts decoratives.

El fons recull documentació en dos grans àmbits. D’una banda, documents de gestió generats per les activitats dutes a terme al taller, que permeten conèixer aspectes com l’organització de la producció, l’estructura de comercialització, els clients, els mètodes publicitaris, etc. D’altra banda, el fons aplega un volum important de documents gràfics al voltant dels models creats en el taller. Els nombrosos esbossos i dibuixos de mobles i composicions decoratives són una mostra de com es portava a terme la tasca de projectar mobiliari.

Una col·lecció de revistes, catàlegs de mobles i monografies especialitzades en decoració i mobiliari, d’abast internacional, entre les dècades dels anys vint i els anys cinquanta, complementa els fons de tapisseria Mir.

Sistema d'organització

El fons s'organitza segons la següent classificació:

 1. Família Mir
 •  Activitat personal
 • Activitat creativa i lleure
 • Activitat política
 1. Taller de Tapisseria Mir
 • Constitució de la societat
 • Direcció general i gerència
 • Projecció pública i relacions externes
 • Gestió dels recursos humans
 • Gestió dels recursos econòmics
 • Gestió del patrimoni
 • Afers jurídics
 • Proveïment de materials
 • Gestió comercial
 • Producció
 • Recursos d’informació

Accés

Lliure accés, segons els termes establerts en la normativa d'accés del Centre de Documentació del Museu del Disseny de Barcelona, amb possibles excepcions derivades o relacionades amb l’estat de conservació, d’acords presos amb el donant en el moment de l’ingrés o de l’existència de dades protegides per la legislació vigent.

 

Ajuntament de Barcelona