Barcelona Cultura

Fons Toni Miserachs

Dates

1962 / 2014

Volum

15 metres lineals, 5 àlbums, 2 calaixos de planera.

Productor

Toni (Maria Antònia) Miserachs i Ribalta va néixer a Barcelona el 1942. Va cursar estudis de disseny gràfic a l’Escola Elisava de Barcelona (1962-1965). El seu primer aprenentatge professional el va fer al Departament de Propaganda dels laboratoris farmacèutics Geigy, els anys 1963–1966, sota la direcció d'Yves Zimmermann. En el període 1966-1967 treballà a l'empresa Industrias Gráficas Francesc Casamajó. L'any 1965 obrí el seu propi estudi de disseny, que va mantenir fins l’any 2009.

Fou membre fundadora tant de l’Agrupació de Comunicació Visual del FAD (1971), com de l’Associació de Dissenyadors Professionals (ADP), de la qual fou presidenta durant el període 1994 – 1997.

Toni Miserachs va estar lligada a la trajectòria de l’Escola Eina des dels seus inicis el 1967. Hi exercí, alternativament, de professora, cap del Departament de Disseny Gràfic, cap d’estudis, membre de la Junta Rectora i de directora entre els anys 1996 – 1998. També va impartir docència a l'Escola Massana el curs 1975-1976.

Els seus treballs i clients comprenen tant institucions públiques com empreses privades. Entre les primeres, ha treballat per a diversos departaments de la Generalitat de Catalunya, per a l’Ajuntament de Barcelona o per a institucions culturals, com museus. En el sector privat ha tingut com a clients despatxos de professions liberals, comerços, empreses, hotels, fundacions o entitats. Els tipus de treballs realitzats són anagrames i logotips, aplicacions d’imatge gràfica corporativa, materials de comunicació, senyalització d'espais, cartells o ex-libris.

Gran part de la seva activitat és la dedicada al disseny gràfic editorial. Ha treballat per editores de revistes o editorials com Lumen, Ketres, Edhasa, Edicions 62, Polígrafa i altres, i ha realitzat el disseny de publicacions editades dels seus clients públics i privats. Destaca la seva col·laboració amb Enciclopèdia Catalana, amb obres enciclopèdiques, com Biosfera, Història natural dels Països Catalans o l’Atles d’història de Catalunya.

L'any 1989 creà l'empresa Blanc de Fil, juntament amb Roser Giralt i Eulàlia Serra, dedicada al disseny tèxtil.

Contingut

El fons Toni Miserachs comprèn la documentació relacionada amb l'activitat portada a terme per la dissenyadora durant la seva trajectòria professional.

El gruix del fons està composat pels projectes de disseny gràfic que ha portat a terme, que estan recollits amb un abast força exhaustiu i permeten resseguir tota la seva carrera professional. Pràcticament per a tots els projectes es compta amb el producte final dissenyat, i en una part important dels mateixos s’inclou material generat durant el procés tècnic de producció dels dissenys. Es complementa amb imatges gràfiques dels projectes en format diapositiva.

El fons inclou també, documents que donen testimoni d’altres facetes de la vida professional de la dissenyadora: hi són representades la seva activitat acadèmica, com a estudiant d’Elisava; les seves relacions dins del món del disseny, amb correspondència professional; les activitats de projecció pública en que ha participat, com premis, exposicions o actes culturals; la seva activitat associativa, com a membre d’ADP i òrgans consultius; la seva activitat com a docent a l’escola Eina.

El fons reuneix, a més, material bibliogràfic, amb textos publicats que parlen sobre la dissenyadora o la seva obra, així com articles o altres contribucions editades per ella mateixa.

Sistema d'organització

El fons s’organitza amb el quadre de classificació que té els següents seccions:

01.  Activitat acadèmica

02.  Activitat de representació

03.  Relacions externes

04.  Producció editorial

05.  Activitat associativa

06.  Activitat docent

07.  Gestió de l’activitat professional

08.  Projectes de disseny gràfic

Els projectes de disseny gràfic s’han organitzat en una classificació per tipus de producte gràfic, en les següents classes:

01  Disseny editorial

                01.01  Disseny integral de publicacions

                01.02  Disseny integral de col·leccions

                01.03  Cobertes i sobrecobertes

02  Anagrames i logotips

03  Imatge gràfica

04  Imatge corporativa

05  Material de comunicació d’empreses i institucions

06  Material de comunicació entorn personal/familiar

07 Disseny gràfic aplicat al tèxtil

08  Senyalització

09  Ex-libris

10  Caràtules de discos

11  Cartells

 

Accés

Lliure accés condicionat a la normativa d'accés del Centre de Documentació, amb excepció de la documentació que conté dades protegides per la legislació vigent. L'obra creativa i la documentació gràfica estan sotmeses a la Llei de Propietat Intel·lectual.

Ajuntament de Barcelona