Arts Decoratives

Formada a partir del 1888, quan Barcelona va celebrar l’Exposició Universal i va prendre consciència de la seva tasca patrimonial, el fons de la col·lecció comprèn des de l’època baixmedieval fins al començament del segle XX, té un àmbit europeu i posa l’accent en les produccions espanyoles i catalanes.

Les col·leccions històriques apleguen diferents tipologies d’objectes i tècniques artístiques. Un dels grups més complets i rellevants és el de mobiliari, que reuneix des d’arquetes medievals fins a caixes amb calaixos, escriptoris renaixentistes i barrocs, cadiratges, llits, calaixeres catalanes, salons complets i diversos mobles representatius del Modernisme, el Noucentisme i l’art déco.

També destaca la col·lecció de vidre, amb peces catalanes esmaltades (segles XVI-XVII), la de rellotges personals (XVI-XIX), la de bacines (XVI), la de retrats en miniatura (XVIII-XIX), la de carruatges (XVIII-XIX) i altres com les d’ivori, orfebreria, guadamassils i ventalls.

Molt important és la col·lecció de Ceràmica, un conjunt històric-artístic únic que abraça una cronologia extensa, des de les produccions realitzades pels àrabs d’Al Andalus fins a la primera dècada del segle XXI.

Consulteu la COL·LECCIÓ D'ARTS DECORATIVES

Consulteu la COL·LECCIÓ DE CERÀMICA HISTÒRICA

Consulteu la COL·LECCIÓ DE CERÀMICA (S. XIX-XX)

 

Ajuntament de Barcelona