Barcelona Cultura

Arts Tèxtils i Indumentària Històrica

Creada l’any 1883 gràcies al llegat de Francesc Martorell, ha augmentat amb importants col·leccions, com les de Josep Pascó (1914) i Lluís Plandiura (1932), i amb la donació d’Eusebi Bertrand (1981).

El fons més antic és el de teixits coptes, format per fragments de vestits, aixovars i dues túniques (segles III-XI) procedents de diferents excavacions a Egipte (1888-1920). També es conserven teixits hispanoàrabs (XII-XV), alguns d’ells integrats en importants ornaments litúrgics de renom internacional, així com teixits gòtics, renaixentistes, barrocs i neoclàssics que servien per entapissar murs i mobles i com a indumentària civil i litúrgica. Cal destacar també els tapissos flamencs (XVI).

Així mateix, la col·lecció conserva altres tècniques tèxtils, com ara els brodats (XII-XIX), i el fons d’indianes, que inclou estampats fabricats a Catalunya i França (XVIII-XIX), entre els quals hi ha alguns mocadors commemoratius. Les puntes al coixí i d’agulla procedeixen de centres productors europeus, incloent-hi els catalans, amb un notable conjunt de mantellines, llençols i estovalles.

El fons d’indumentària històrica (del segle XVII al 1920) conté peces de roba internacionals i espanyoles (XVIII-XIX), així com vestits modernistes i art déco catalans, la major part procedents de la gran donació de Manuel Rocamora (1969). Els complements com ara guants, barrets i calçat, i accessoris com bastons, ombrel·les, bosses i ventalls (XV-XX), hi estan ben representats. És igualment remarcable el conjunt de cotilles, polissons i mirinyacs.

Consulteu la COL·LECCIÓ D'INDUMENTÀRIA HISTÒRICA

Ajuntament de Barcelona