Conjunt de la col·lecció Al·legoria de Carlotaoms

Al segle XXI, hi ha nombrosos intents per igualar la manera de vestir per diferents gèneres, des dels dissenyadors independents a les grans marques.

El disseny parteix del mateix patronatge per a tothom, o bé, si el model és ajustat, amb diferent patronatge que s’adapta a cada tipus de cos. El 2016, les dissenyadores de Carlotaoms va presentar el mateix model, en el cas que veieu d’home, pensat per ser vestit sense distinció de gèneres.

Actualment un nombre creixent de dissenyadors i d'empreses plantegen la qüestió del gènere bé com essència de marca o estratègia de màrqueting, tot creant col·leccions agender o unisex des del 2015. Per aconseguir-ho, adopten diferents vies: esborrar la forma del cos amb models amples sense patronatge; mostrar el mateix model amb patronatges diferents per obtenir una aparença indistinta; utilitzar peces masculines (armilla) o femenines (faldilles) indistintament amb normalitat; o crear vestuari més propi del món fictici -cine, teatre o carnaval-, que del de la moda.

El 2016, les dissenyadores de Carlotaoms va presentar el mateix model unisex per a tots els gèneres. Aquest conjunt té un disseny genderless, però el patronatge s'ajusta, en aquest cas, al cos dels homes.

Ajuntament de Barcelona