Barcelona Cultura

Fashion Victims?

Le Breton (2002) defineix que l'existència de l'ésser humà és corporal la qual cosa estableix un vincle ineludible amb la seva identitat, on el cos, vist des de la perspectiva de la nostra societat, és una construcció simbòlica de la cultura. El cos possibilita constituir-se com a subjecte, crea la definició d'una visió del món i la conseqüent definició de persona que condueix a la formació del jo (Le Breton, 2002). Aquest cos, entre les seves múltiples possibilitats, esdevé cos-model, un lloc on la representació de la corporalitat és la cobejada socialment, promovent un cos que no té el poder de fer-nos veure allò que no existeix, només pot fer-nos creure que ho veiem (Merleau-*Ponty, 1985). La recerca aborda dues línies diferenciades que, alhora, estan íntimament entrellaçades: la consciència sobre el propi cos en dones que desenvolupen la seva professió com a models en moda (passarel·la, publicitat, etc.) i la consciència que tenen sobre l'origen de les peces que vesteixen en la seva labor professional. Emprenem aquesta indagació a fi de conèixer com, en l'actualitat, es gestiona el cos-model i com la vestimenta, a partir de moviments alternatius que pensen la moda com a plataforma ètica.

Mara Martínez Morant és doctora en Antropologia Cultural i Social per la Universitat de Barcelona. Durant molts anys ha estat docent i investigadora i, actualment, exerceix com a investigadora independent amb línies de treball centrades en el cos, tant humà com dels altres animals, emmarcades en la perspectiva posthumanista. És fundadora i coordinadora d'Antropologia de la Vida Animal. Grup d'estudis de etnozoologia (adscrit al Institut Català d’Antropologia) on desenvolupa treballs d'indagació sobre les interrelacions animals en el marc dels estudis crítics animals. Entre les seves publicacions estan: Obrint el sexe_Desbaratant el gènere (2020, pendent de publicació); Del parentiu amb els altres animals (2020, pendent de publicació), Etnografia de les interrelacions animals (2020-2021, pendent de publicació).

Ajuntament de Barcelona