L'art tèxtil

El Museu del Disseny té una important col·lecció d’arts tèxtils. El fons més antic és el de teixits coptes, format per fragments de vestits, aixovars i dues túniques (segles III-XI) procedents de diferents excavacions a Egipte (1888-1920). També es conserven teixits hispanoàrabs (XII-XV), així com teixits gòtics, renaixentistes, barrocs i neoclàssics que servien per entapissar murs i mobles i com a indumentària civil i litúrgica. Cal destacar també els tapissos flamencs (XVI).

Així mateix, la col·lecció conserva altres tècniques tèxtils, com ara els brodats (XII-XIX), i el fons d’indianes, que inclou estampats fabricats a Catalunya i França (XVIII-XIX). Les puntes al coixí i d’agulla procedeixen de centres productors europeus, incloent-hi els catalans, amb un notable conjunt de mantellines, llençols i estovalles.

Al fons de llibre antic hi trobareu també un bon nombre de títols digitalitzats sobre diverses arts tèxtils.

Bona part de l'actual col·lecció de teixits medievals ja la trobem descrita en aquest catàleg de la col·lecció de l’antic Museu d’Arts Decoratives del 1906: Catálogo de la sección de tejidos, bordados y encajes del Museo de Arte Decorativo y Arqueológico

Decorative Textiles, publicat el 1918 hi trobem prop de 500 pàgines il·lustrades que recullen exemples i descripcions de tota tipologia històrica de tèxtils decoratius per a mobles, parets i terres: damascs, brocats i velluts, tapissos, encaixos, brodats, cretones, cortines, papers de paret i catifes, entre d’altres.

Làmines de 1878 amb dibuixos que representen teixits característics de les civilitzacions egípcia, grega, bizantina i se centren, majoritàriament, en la reproducció de teixits de l'Edat mitjana, el Renaixement i fins el s. XVIII. Les veureu a Les tissus anciens: reconstitués a l'aide du costume des miniatures et de documents inédits.

Un detallat estudi de les  qualitats tècniques i artístiques de brodats i puntes antics: Encajes antiguos: su estilo y su técnica, d’ Alfredo de Henneberg.

I finalment feu un cop d’ull a aquest document de prop de 100 pàgines de Reproduccions policromades originals de teixits perses, bizantins, aràbics, italians, espanyols, entre altres.

Ajuntament de Barcelona