Les arts gràfiques i el llibre

Dediquem la tria d’aquesta setmana literària a visibilitzar la feina d’alguns dels professionals que hi havia al darrere de les indústries gràfiques i que feien possible l’edició de llibres. Seleccionem alguns títols de la col·lecció digital de llibre antic dedicats a l’ampli gremi de les arts gràfiques: tipògrafs, impressors, litògrafs, enquadernadors, estampadors, editors, dibuixants i gravadors.

Prang's standard alphabets és un ampli catàleg de lettering i tipografies diverses editat cap al 1886 per l’empresa L. Prang & Company de Boston considerats els fundadors de l’encara lucratiu negoci de les populars greeting cards als Estats Units.

Armonia de colores. Almanaque para 1918 editat per l’Institut Català de les Arts del Llibre una corporació activa a Barcelona des de 1898 fins a 1939 que aplegà els diferents sectors del gremi de les arts gràfiques i que va crear també l’Escola Pràctica Professional de les Arts del Llibre, pionera en l'ensenyament d’aquestes arts. Aquest almanac aplega articles professionals, opinió i publicitat del sector.

L’aiguafort és una tècnica de gravat al buit per acció de l’àcid nítric desenvolupada a principis del segle XVI a Florència. Courboin ens explica totes les peculiaritats d’aquesta tècnica al seu L’Eau-forte de principis del segle XX.

I acabem amb un complet manual d'ornamentació aplicada editat per Gustavo Gili a principis dels anys 20. Conté explicacions amb gran varietat d'il·lustracions i tot un apartat d’alfabets, el títol és prou clar sobre el seu contingut: Manual de ornamentación ordenado sistemáticamente para uso de dibujantes, arquitectos, escuelas de artes y oficios y para los amantes del arte.

Ajuntament de Barcelona