Barcelona Cultura

Incrementem patrimoni amb perspectiva de gènere

El pròxim 5 d'octubre s'obre al públic Som aquí! Les dones en el disseny. 1900 - Avui, la nova exposició del Disseny Hub Barcelona que recull objectes creats per dones en diferents àmbits del disseny i inclou des d'objectes que s'han convertit en icones de la història del disseny fins a treballs poc coneguts. 

L'exposició, produïda pel Vitra Design Museum, va ser concebuda per itinerar, oferint la possibilitat d'intervenir-hi amb aportacions locals. Aquest oferiment va activar al departament de Col·leccions a iniciar una recerca activa, ja que la mostra no incorporava cap dissenyadora espanyola i aquest tema no s'havia abordat de manera profunda al DHub. El resultat d'aquesta recerca es pot veure en dos àmbits de l'exposició. Per un costat, Nosaltres també hi érem!, una revisió històrica que reivindica les dones dissenyadores espanyoles en la reactivació del disseny modern entre les dècades de 1960 i 1990 (a les que anomenem pioneres). Per un altre, s'ha fet una cerca sobre les aportacions del disseny actual en els temes i necessitats de les dones, que es pot veure a l'àmbit Coses de dones, coses de tothom, on trobareu peces contemporànies.

Fruit d'aquesta recerca duta a terme pel departament de Col·leccions en aquest projecte, s'ha incrementat la col·lecció, gràcies, majoritàriament, a la generositat de moltes de les dissenyadores presents a l'exposició. En concret, s'han incorporat a la col·lecció un total de 64 peces, 45 de l'àmbit de les pioneres i 19 peces contemporànies. Aquest fet representa un pas més a la posada al dia de la col·lecció, incorporant la perspectiva de gènere també a l’increment patrimonial. 

 

Ajuntament de Barcelona