Barcelona Cultura

La conservació preventiva, una estratègia al servei del patrimoni

El projecte d'enquestes d'avaluació de conservació preventiva en els museus catalans, s'ha desenvolupat per tenir una visió integral i el màxim d'acurada possible sobre l'estat i l'aplicació de la conservació preventiva als espais patrimonials, diagnosi que serà de gran importància per dissenyar estratègies i polítiques de futur.

Per tal de conèixer el grau d'implementació de la conservació preventiva als museus de l'Institut de Cultura de Barcelona, dues especialistes en conservació preventiva han visitat els espais del nostre centre, que té una superfície de 24.419 m2, i que inclou la reserva, les exposicions i els serveis tècnics. També han estudiat l'exterior de l'edifici per tal de tenir una visió global de l'equipament. L'enquesta quedarà enregistrada a una base de dades juntament amb la resta de museus catalans participants.

Aquest projecte ha estat impulsat des del Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya, conjuntament amb el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya i amb el suport d'una comissió tècnica d'especialistes en conservació preventiva. És d'aplicació, en el marc de l'objectiu estratègic del document Museus 2030. Pla de Museus de Catalunya, per tal de «Millorar la conservació i la gestió de les col·leccions i promoure'n el desenvolupament i la dinamització perquè serveixin a les necessitats actuals i futures».

Ajuntament de Barcelona