Barcelona Cultura

“La percepció col·lectiva ja s'ha convertit en un dels elements més intrigants dels processos de disseny”

Parlem amb Alessandro Manetti, dissenyador d'estratègies, investigador de tendències, director d'art, gestor cultural i comissari de la 18a edició de la Barcelona Design Week 2023. Una edició que està expressament associada als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible declarats per Nacions Unides:

Alessandro, entrant en la 18a edició BDW '23, quines qüestions concernien al món del disseny fa divuit anys i segueixen en vigor avui en dia?

Els últims vint anys, el món en el qual vivim ha experimentat una transformació radical. L'adveniment de la comunicació omnipresent a través de les noves generacions de connectivitat, Internet i, el més important, la telefonia mòbil, amb l'aparició dels telèfons intel·ligents, ha alterat per sempre la manera en què interactuem amb les persones, els productes, els espais i com percebem l'univers de valor d'una marca, una empresa privada o una institució. En conseqüència, el focus del disseny ha canviat.

No només ha evolucionat la tecnologia de la comunicació, sinó que la introducció de nous materials, innovacions científiques en àrees com la genètica, la biologia i els avenços en el processament i la gestió de dades han permès una immersió més profunda en la fase de recerca d'un projecte de disseny. Això ha donat lloc a la necessitat d'integrar noves disciplines de les ciències socials i humanes, com l'antropologia, la sociologia, la psicologia del consumidor i el coneixement de nous àmbits tecnològics.

El disseny ha passat de centrar-se en els mercats i el consumidor com a objectius, per arribar, convèncer i atraure a través del disseny, progressivament cap a una posició d'escolta, integració en el procés creatiu i col·laboració amb l'usuari, considerant les seves necessitats actuals i futures, desitjos i expectatives.

Finalment, hem de tenir en compte que les qüestions de fa vint anys a Europa i, generalitzant, en el món occidental són similars a les actuals en altres parts del món, ja que vivim en un planeta globalitzat amb diferents fases, en termes de cultura del disseny i l'adopció del procés del disseny en els sectors empresarial i industrial. En altres paraules, el disseny continua utilitzant-se avui dia per a crear demandes innecessàries en mercats que encara no són plenament madurs, com a la Xina o l'Índia, mentre que a Europa s'empra cada vegada més en processos d'innovació sistèmica i en el desenvolupament d'estratègies.

Què penses del disseny del futur? Es tracta necessàriament d'un treball col·lectiu? Com veus un futur dissenyat amb "intuïció col·lectiva"?

Ara, segons la meva opinió, ens trobem en un altre punt d'inflexió: la introducció de diverses eines relacionades amb la intel·ligència artificial en els processos de disseny en totes les fases principals de recerca, pensament creatiu i prototips, no sols aportarà una major velocitat i precisió per aconseguir els resultats finals, sinó que també millorarà el resultat general d'un projecte amb major poder computacional, profunditat d'informació i una gamma més àmplia d'opcions entre diferents versions i alternatives per abordar el problema d'un client o brief.

El disseny del segle XXI és innegablement col·laboratiu i participatiu. La percepció col·lectiva ja s'ha convertit en un dels elements més intrigants dels processos de disseny contemporanis, especialment en la generació de solucions per a qüestions complexes i sistèmiques, com les abordades durant les activitats organitzades en aquesta edició de la Barcelona Design Week.

Des del teu punt de vista, com és aquest futur i com pot influir en els objectius de sostenibilitat?

Estem exactament a mig camí entre la declaració dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de 2015 i el seu hipotètic assoliment el 2030. Això implica que aconseguir-los en un futur immediat sembla poc realista. El col·lectiu de dissenyadors de Barcelona i de la comunitat internacional, en col·laboració amb institucions de govern global com les Nacions Unides, pot exercir un paper crucial. No només poden conscienciar i comunicar la importància d'adoptar bones pràctiques i polítiques d'implementació dels ODS a diverses audiències, sinó que també poden proporcionar solucions tangibles en diverses disciplines de disseny: espais, productes, sistemes de comunicació, disseny d'interaccions entre tecnologia i usuaris, serveis i estratègies d'innovació.

Finalment, pots compartir amb nosaltres exemples d'iniciatives o projectes que exemplifiquin l'impacte positiu d'una perspectiva d'intuïció col·lectiva en el disseny i la forma en què han contribuït?

Un clar exemple de com el disseny col·laboratiu i participatiu, juntament amb l'arquitectura, pot servir com a model per construir un futur sostenible d'acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), és la iniciativa global per promoure l'objectiu ODS número 18, que reconeix el disseny com un element fonamental en la formació del present i el futur de les persones i llançat a través de la col·laboració entre la Barcelona Design Week i 48 H OPEN HOUSE. En conseqüència, la Barcelona Design Week i el festival han designat el Wikihousing Barcelona per Straddle3, Organic Society com "BUILDING 18" per emfatitzar els valors i la importància d'un disseny que se centra en l'associació, comunitat, autoconstrucció, modularitat i rendibilitat en projectes d'habitatge. El projecte es desenvolupa en tres fases. La primera fase implica classes teòriques impartides per experts en habitatge, arquitectura, fabricació i gestió. La segona fase consisteix en tallers pràctics per al procés de construcció. La fase final abasta la construcció d'un prototip d'habitatge en una parcel·la pública. Per tal de minimitzar l'impacte mediambiental i econòmic, el projecte prioritza l'ús de materials reciclables o reutilitzables, com la fusta recuperada, pilars, feixos i estructures metàl·liques, assegurant un enfocament sostenible al disseny i la construcció. Aquest enfocament col·laboratiu i participatiu no sols proporciona un habitatge assequible, sinó que també promou la innovació i la responsabilitat mediambiental, alineant-se amb els ODS i mostrant el poder del disseny en la formació d'un futur més sostenible i equitatiu.

Ajuntament de Barcelona