Barcelona Cultura

La preservació de la Col·lecció

La preservació dels objectes patrimonials de la Col·lecció requereix mesures de conservació preventiva en el conjunt de béns mobles, corresponent a les col·leccions d'Arts Decoratives, Arts Tèxtils i d'Indumentària, Arts Gràfiques, Arts d'autor contemporani, Disseny de Producte, de Moda i Gràfic.

La feina diària al Departament de Col·leccions implica la manipulació dels objectes patrimonials: moviments en relació amb la conservació, registre, sessions fotogràfiques, increments, préstecs, muntatges expositius, instal·lació de peces a la reserva, comunicacions, activitats, estudis o validacions de col·leccions.

Per dur a terme una correcta manipulació, emmagatzematge i instal·lació de les peces, al Departament treballem conjuntament conservadors i restauradors amb personal especialitzat en manipulació i moviments de béns patrimonials, fent servir els mitjans auxiliars necessaris en cada cas: palets higiènics, carrets, plataformes, taules i escales amb rodes, transpalets, elevadors elèctrics...

Elaborem i supervisem conjuntament els suports adients, tenint en compte els objectes, així com els espais contenidors: paletitzat, reixes i compactes dissenyats amb material estructural diferent per a cadascuna de les tipologies de les peces de la Col·lecció que acull (amb prestatgeries, barres, barres extraïbles, calaixos o reixes).

La manipulació adient de les peces patrimonials, l'elecció del material de conservació i els suports emprats per a la seva instal·lació i exhibició, així com la supervisió d'embalatges, mitjans de transport i moviments, acompanyament com a correu quan és necessari, i la gestió de la documentació generada d'informes de conservació-restauració, són accions que permeten protegir el nostre patrimoni.

Ajuntament de Barcelona