Barcelona Cultura

La reserva: un espai per a la Conservació i la Gestió de les col·leccions

Reserva, magatzem o sala de dipòsit, són els diferents noms que defineixen l’espai fonamental per a la dinàmica interna de les col·leccions. És el cor del Museu i, a més de ser el centre de conservació dels fons emmagatzemats, també és el nucli de gestió de les col·leccions.

La preservació dels objectes a la reserva és una responsabilitat compartida i requereix d’una gestió eficient i organitzada, així com d’un seguiment continuat. La reserva és també un espai per a la manipulació i moviments de les col·leccions (relacionats amb les exhibicions, els préstecs, les activitats, l’educació o les intervencions de conservació i restauració), per a la seva documentació i l’estudi, per a l’acollida de nous increments, per atendre els investigadors i per a difondre el seu contingut, com l’activitat anyal In Museum que permet descobrir aquesta instal·lació amb visites programades. Totes aquestes accions es fan, sempre, amb un estricte control i protegint amb seguretat tots els objectes.

La reserva d’aquest centre té una distribució especial segons les tipologies de les col·leccions, tant pel número de peces com pel tipus de materials, dimensions, pes, integritat de suports, etc., sempre atenent a l’aprofitament de l’espai disponible. També s’hi procura l’estabilitat climàtica i unes adients condicions d’il·luminació que tenen a veure amb el patrimoni conservat. Els objectes estan situats en armaris, lleixes, reixes, paletitzats o calaixeres que tenen l’interior dissenyat en funció d’allò que han d’acollir i on tot es guarda ben endreçat, perquè la reserva és un espai actiu on molts professionals treballem, a diari, per un patrimoni que és de tots.

Ajuntament de Barcelona