Barcelona Cultura

Prestem documents per a una exposició del Museo Nacional de Artes Decorativas

El Centre de Documentació del Museu del Disseny ha deixat en préstec 6 documents per a l’exposició El afán moderno. Muebles e interiores en la España de los años 30que es podrà visitar en el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid a partir del 28 d’abril de 2022.

L’exposició mostra els canvis que es van produir entre finals dels anys 20 i mitjans dels anys 30 amb la introducció de l’estil modern, que va suposar una transformació del mobiliari, l’arquitectura i la publicitat de l’època. Aquesta modernitat, més palpable en les ciutats, va comportar noves formes de vida, que van influir en la renovació dels espais públics i privats.

Mitjançant la selecció de diferents peces de mobiliari i de fotografies i dibuixos d’interiors confrontats amb models que s’estaven produint de forma paral·lela en altres països, l’exposició vol mostrar la rellevància i originalitat d’aquell nou estil.  

Els documents prestats pel museu són una mostra representativa de l’estil modern que va penetrar a Espanya durant els anys 30, i formen part d’alguns dels fons documentals més importants del museu com el fons FAD o el fons Antoni Badrinas.

Així, la publicació Per la humanització del moble de Santiago Marco (1932) és un clar exemple de com ja en aquella dècada del segle xx existia una preocupació pel benestar de la gent i per l’aplicació de principis d’ergonomia  en el disseny de mobiliari.  

D’altra banda el catàleg d’un dels estands de l’exposició monogràfica «La Taula Parada» (1933), el projectat i dirigit per Valeri Corberó, i el dibuix de la butaca cantilever dissenyada pel mateix autor per al seu despatx, mostren com els seients de tubs d’acer corbat ja s’havien introduït i començat a produir en tallers nacionals.

Finalment, s’hi podran veure tres dibuixos de diferents taules escriptori del moblista i decorador Antoni Badrinas. Aquests mobles, de línies simples, són bons exemples de la introducció del mobiliari modern a l’Espanya dels anys 30.

Ajuntament de Barcelona