Disueño. Cuando el arte y el diseño jugaron a ser lo mismo. 1977-1979

A la fi dels anys setanta, en un moment en què els principis del funcionalisme començaven a entrar en crisi, el certamen Disueño va obrir un espai de llibertat i va fer visible una mena de producte nou i difícil de definir, a mig camí entre l'art i el disseny industrial, entre l'artesania popular i la ironia postmoderna, i entre la crítica als sistemes de producció i les propostes de mobiliari utòpic per a una societat nova.

Les tres edicions de Disueño (entre 1977 i 1979) van tenir un paper important en la transformació de la noció de la professió de dissenyador i van obrir la porta a nous corrents, que van transitar entre l’anti consumisme del radical design dels seixanta i la postmodernitat dels vuitanta.

El llibre Disueño. Cuando el arte y el diseño jugaron a ser lo mismo (1977-1979) , segon volum de la col·lecció Imprescindibles, recull l’ampli ventall de documents que van permetre a l’autora dur a terme la seva recerca. Aquests documents procedeixen de diversos fons –el de l’ADI-FAD i els de Santiago Roqueta, Juma, Ramon Bigas o Vinçon– que, actualment estan custodiats al Centre de Documentació del Museu del Disseny.

El llibre incorpora també els testimonis d'alguns dels artífexs de la idea, en aquell moment membres de la Junta Rectora de ADI-FAD (Agrupació de Disseny Industrial del Foment de les Arts Decoratives), com Santiago Roqueta, Beth Galí, Carmen Sánchez-Diezma, Lluís Pau, Carles Riart, o Josep Lluscà així com les aportacions de Juma, Fernando Amat (propietari de Vinçon), i de dissenyadors i artistes com Ramon Bigas, Silvia Gubern o Santi Giró.

Un breu epíleg rastreja l'actualitat a la recerca de les petjades de Disueño, i detecta com l'actitud dels que hi van participar –una actitud que se situa entre el compromès, el subversiu i l'irreverent– s'ha mantingut present en el disseny barceloní, i es troba en l'escena actual, en treballs com els de Sara de Ubieta, Cristian Herrera, Guillermo Santomà o Takk, entre altres.

El llibre Disueño. Cuando el arte y el diseño jugaron a ser lo mismo (1977-1979) és, en definitiva, una monografia imprescindible per entendre un dels moments més interessants de la història del disseny a Barcelona.

Colección Imprescindibles:
Volumen 1: Josep Pla-Narbona. Crits a la paret i poemes visuals. Autora: Anna Calvera

Autors

Pepa Bueno Fidel

Editors

Editorial Tenov
Museu del Disseny de Barcelona

Any de publicació

2020

ISBN

978-84-944234-5-1

Número de pàgines

200

Mida

27 x 21,5 cm

Idiomes

Castellà

Preu

25 €

Ajuntament de Barcelona