25.11.2016 Jornada Disseny per viure. Sostenibilitat urbana. Museu del Disseny de Barcelona
ADG-FAD Disseny pel bé social, a càrrec de Raquel Pelta (Vocal de la Junta Directiva de ADG-FAD i responsable del projecte).
El disseny té un poder transformador. D'això no hi ha dubte. Des de ADG-FAD s’han proposat recolzar les pràctiques de disseny que contribueixen al bé social o, dit d'una altra manera, volen impulsar el desenvolupament i la visibilitat del disseny orientat a causes socials i dirigit a aconseguir un impacte social positiu.