25.11.2016 Jornada Disseny per viure. Sostenibilitat urbana. Museu del Disseny de Barcelona
Les ciutats són uns ecosistemes complexos.
Com més ric sigui l’ecosistema, la ciutat serà més resilient i viceversa.
Per tant, la resiliència de la ciutat depèn en gran mesura de l’existència d’una complexa xarxa de comunitats arrelades en espais i connectades horitzontalment, entre elles, i verticalment, amb organitzacions més grans i institucions públiques.Actualment es tendeix a la desertització de les ciutats. Aquesta tendència és desafiada per processos que construeixen llocs i comunitats amb la voluntat de regenerar la xarxa social. El disseny podria i hauria de jugar un rol significatiu per tal que això fos realitat, coproduint entorns favorables en els quals podrien emergir organitzacions col·laboratives i connectar i desenvolupar sistemes flexibles més grans.