DIÀLEGS entre gastronomia i disseny (25 d'abril 2017)
Quina relació hi ha entre cuiners i dissenyadors?
Com s’estableix la dinàmica entre la creació del contingut alimentari i el seu contenidor? En quina mesura la nova alta gastronomia s’ha recolzat en el disseny com a eina creativa? Quines similituds i diferències existeixen entre cuinar i dissenyar?