Un recorregut cronològic, del segle III al XX, per les diferents col·leccions de ceràmica, teixits, mobiliari, vidre, papers pintats i altres objectes. Música: “Is That You or Are You You?”, de Chris Zabriskie. The Free Music Archive. CC BY.